Villkor och information på Smartauktioner

Att köpa på auktion

För att kunna bjuda/handla på Smartauktioner måste du först registrera dig som kund. Registreringen är enkel och följer auktionsbranschens praxis.

Auktionerna sker online och enligt branschens praxis. Angiven sluttid förlängs med 2 minuter varje gång någon höjer budet i sista minuten fram till klubbslaget, d.v.s. auktionens slut.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp tillkommer en provision om 10 % inklusive moms, samt en fast avgift om 10 kr inklusive moms.

När det gäller Smartauktioners Välgörenhetssamarbeten presenteras aktuella villkor under respektive försäljning.

Varje auktion kan ha unika villkor för visning respektive utlämning. Vänligen läs vad som gäller under respektive auktion under rubriken Aktuella försäljningar.

Respektive objektsbeskrivning upprättas i samarbete mellan Smartauktioners representant och säljaren.

Inropat objekt avhämtas enligt information i Inköpsredovisningen. Ta gärna med underlag på betalning vid avhämtning. Om ett objekt inte avhämtas inom utsatt tid äger säljaren rätt att debitera förvarings- och hanteringskostnader eller annullera försäljningen.

Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsument-skyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Smartauktioners representant eller säljaren skriftligen. Ange köparens namn, adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återlämna objektet till utlämningsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse med Smartauktioners representant eller säljaren.

Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ske inom 5 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren erhållit objektet i retur från köparen.

En inköpsredovisning skickas via mail och inkluderar en provision på 10 % inkl. moms, samt en fast avgift om 10 kr inkl. moms per auktionspost. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, d.v.s. den upphovsrättsliga ersättningen, tillkommer en avgift om 5 % inkl. moms på föremål som klubbats för mer än 2,380 kr. I förekommande fall kan det på vissa objekt tillkomma 25 % moms på det klubbade beloppet. Dessa objekt säljs då av momspliktigt företag och i dessa fall framgår detta tydligt i katalogiseringen. Betala fakturan omgående, då den måste vara bokförd som betald innan avhämtning.

Köparen eller dess ombud (fullmakt från köpare) är skyldig att undersöka objektet i samband med avhämtning.

Att Sälja På Auktion

Hör gärna av dig till info@smartauktioner.se om du har frågor rörande försäljning.

Vi förmedlar direkt kontakt till någon av våra representanter, allt beroende på varuområde och/eller plats. Om vi inte har någon i närheten där du bor så kan du eventuellt göra auktionen själv med instruktioner från oss.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp dras endast en provision om 10 % inklusive moms, samt en fast avgift om 10 kr inkl. moms.

Smartauktioners representant svarar för objektsbeskrivning i dialog med säljaren.  Säljaren kan i samråd med Smartauktioners representant sätta reservationspris/bevakningspris, d.v.s. det lägsta bud objektet får säljas för.

Smartauktioners representant eller säljare genomför visning efter överenskommelse. Vänligen kontakta info@smartauktioner.se för visning.

När sålda objekt är betalda och utlämnade görs redovisning till säljaren.

Avräkning görs på sålda objekt med avdrag för säljprovision samt fast avgift. Provision kan i vissa fall förhandlas ner, beroende på försäljningsuppdragets storlek och beskaffenhet.

Utbetalning av försäljningslikvid sker först 15 arbetsdagar efter auktionsutlämning, detta för att kunna hantera eventuella reklamationer och ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Eventuell reklamation eller nyttjande av ångerrätt hanteras av Smartauktioners representant i samråd med säljaren.

Bromma 2022-01-01

 

Om våra Onlinebutiker
Att köpa i butik

För att kunna köpa i Onlinebutik måste du först registrera dig som kund. Registreringen är enkel och följe branschens praxis.

Butiksförsäljningen sker online och aktuell vara säljas för det fasta pris som presenteras under rubriken Köp NU!

Smartauktioner har branschens lägsta provisioner. På det fasta priset tillkommer en provision om 10 % inklusive moms, samt en fast avgift om 10 kr inklusive moms.

Varje Onlinebutik kan ha unika villkor för visning respektive utlämning. Vänligen läs vad som gäller under respektive Onlinebutik under rubriken Aktuella försäljningar.

Respektive objektsbeskrivning upprättas i samarbete mellan Smartauktioners representant och säljaren.

Inköpta objekt avhämtas enligt information i Inköpsredovisningen. Ta gärna med underlag på betalning vid avhämtning. Om ett objekt inte avhämtas inom utsatt tid äger säljaren rätt att debitera förvarings- och hanteringskostnader eller annullera försäljningen.

Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsument-skyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Smartauktioners representant eller säljaren skriftligen. Ange köparens namn, adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återlämna objektet till utlämningsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse med Smartauktioners representant eller säljaren.

Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ske inom 5 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren erhållit objektet i retur från köparen.

En inköpsredovisning skickas via mail. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, d.v.s. den upphovsrättsliga ersättningen, tillkommer en avgift om 5 % inkl. moms på föremål som klubbats för mer än 2,380 kr. I förekommande fall kan det på vissa objekt tillkomma 25 % moms på det klubbade beloppet. Dessa objekt säljs då av momspliktigt företag och i dessa fall framgår detta tydligt i katalogiseringen. Betala fakturan omgående, då den måste vara bokförd som betald innan avhämtning.

Köparen eller dess ombud (fullmakt från köpare) är skyldig att undersöka objektet i samband med avhämtning.

Att sälja i butik

Hör gärna av dig till info@smartauktioner.se om du har frågor rörande försäljning.

Vi förmedlar direkt kontakt till någon av våra representanter, allt beroende på varuområde och/eller plats. Om vi inte har någon i närheten där du bor så kan du eventuellt göra auktionen själv med instruktioner från oss.

Smartauktioner har branschens lägsta provisioner. På varje försåld vara dras en provision om 10 % inkl. moms, samt en fast avgift om 10 kr inkl. moms.

Smartauktioners representant svarar för objektsbeskrivning i dialog med säljaren. 

Smartauktioners representant eller säljare genomför visning efter överenskommelse. Vänligen kontakta info@smartauktioner.se för visning.

När sålda objekt är betalda och utlämnade görs redovisning till säljaren.

Avräkning görs på sålda objekt med avdrag för säljprovision samt fast avgift.Provision kan i vissa fall förhandlas ner, beroende på försäljningsuppdragets storlek och beskaffenhet.

Utbetalning av försäljningslikvid sker först 15 arbetsdagar efter auktionsutlämning, detta för att kunna hantera eventuella reklamationer och ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Eventuell reklamation eller nyttjande av ångerrätt hanteras av Smartauktioners representant i samråd med säljaren.

Bromma 2022-01-01

Kontakta oss gärna

SMARTAUKTIONER SVERIGE AB
Alviksvägen 1
167 53 Bromma, Sverige

KONTAKT
E-post: info@smartauktioner.se